Traumamuistoista psykoterapiassa

02.01.2015 11:26

Muistaminen terapiassa on monitahoista

MIELIPIDE 
Nina Pyykkönen
 

 

  •  
  •  
  •  

Psykologian tohtori Julia Korkman otti kantaa (HS Mielipide 3. 12.) hyväksikäyttömuistojen palautumiseen hoitosuhteessa. Kirjallisuuskatsauksen perusteella tieteellisessä yhteisössä ei kiistellä traumaperäisen dissosiatiivisen muistinmenetyksen olemassaolosta vaan lähinnä siitä, kuinka ilmiötä nähdään toisinaan sielläkin, missä sitä ei todellisuudessa esiinny.

Vaikka ilmiö on todellinen, en ajattele, että potilaiden "muistaminen" psykoterapiassa liittyy useinkaan tähän. Enemmänkin ajattelen, että potilas on elänyt traumansa kanssa vuosikausia pitäen traumakokemusta "normaalina" osana itseään.

Psykoterapiassa vahvistuu kyky tarkastella itseä ikään kuin ulkoapäin, ja potilas alkaa kokemuksellisesti havaita, kuinka häntä on lapsuudessa esimerkiksi kohdeltu väärin.

 
 

Tämä prosessi saattaa näyttäytyä ulospäin muistamisena, vaikka todellisuudessa potilaan oma mieli alkaa vahvistua ja hän alkaa antaa arvoa itselleen ja omille tunteilleen: "Kun pelkäsin sitä setää ja koin että hän teki väärin, se tunne oli oikea. En ansainnutkaan sitä, eikä se ollut oma vikani, vaikka niin olen aina ajatellut."

Ulospäin tämä siis voisi näyttäytyä sellaisena, ettei potilas aluksi tiennyt tulleensa hyväksikäytetyksi ("ansaitsin sen, koska olen huono ja kelvoton, se oli oma vikani") ja hoidon edetessä ja itsekokemuksen vahvistuessa tietää tulleensa hyväksikäytetyksi ("aikuinen ei saa tehdä lapselle näin eikä se ole koskaan oma vika").

On aivan totta, että hoitotyön kentällä valitettavasti sovelletaan myös kyseenalaisia hoitomuotoja, Suomessakin.

Uskon kuitenkin puhuvani ammattitaitoisen ja eettisesti toimivan psykoterapeuttikunnan suulla todetessani, että ajatus jonkin sellaisen tuomisesta psykoterapiaan, joka ei nouse potilaan omasta mielestä, olisi täysin vastoin koko hoidon perusperiaatetta.

Nina Pyykkönen
psykologian lisensiaatti, erikoispsykologi, psykoterapeutti, tutkija, Hyvinkää

 

https://www.hs.fi/mielipide/a1418101061175